Phong Lưu Chân Tiên - Full


Nội dung: Vì cừu hận, một cuộc chiến đã xảy ra giữa Bán Tiên Dương Thiên và chín vị Bán Tiên khác. Dùng một địch chín, hắn cuối cùng cũng chiến thắng nhưng lại mang một thân thương tích trở về địa câu để nghỉ ngơi. Gặp họa không chết tất có phúc, hắn may mắn đột phá Chân Tiên, tâm tính cũng trẻ lại, bấy giờ hắn chỉ cầu một cuộc sống an bình cùng những người trong lòng của mình, thế nhưng mọi thứ liệu có được như ý hắn?

Cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Thánh Thể, Hoàn Vũ, Bán Tiên, Chân Tiên, Sáng Thế Thần.

Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧
Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn
Nguồn: Truyện CV
Trạng thái: Đang ra

Chương 1 Chương 2 Chương 3
Chương 4 Chương 5 Chương 6
Chương 7 Chương 8 Chương 9
Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18
Chương 19 Chương 20 Chương 21
Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27
Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39
Chương 40 Chương 41 Chương 42
Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51
Chương 52 Chương 53 Chương 54
Chương 55 Chương 56 Chương 57
Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63
Chương 64 Chương 65 Chương 66
Chương 67 Chương 68 Chương 69
Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75
Chương 76 Chương 77 Chương 78
Chương 79 Chương 80 Chương 81
Chương 82 Chương 83 Chương 84
Chương 85 Chương 86 Chương 87
Chương 88 Chương 89 Chương 90
Chương 91 Chương 92 Chương 93
Chương 94 Chương 95 Chương 96
Chương 97 Chương 98 Chương 99
Chương 100 Chương 101 Chương 102
Chương 103 Chương 104 Chương 105
Chương 106 Chương 107 Chương 108
Chương 109 Chương 110 Chương 111
Chương 112 Chương 113 Chương 114
Chương 115 Chương 116 Chương 117
Chương 118 Chương 119 Chương 120
Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương 124 Chương 125 Chương 126
Chương 127 Chương 128 Chương 129
Chương 130 Chương 131 Chương 132
Chương 133 Chương 134 Chương 135
Chương 136 Chương 137 Chương 138
Chương 139 Chương 140 Chương 141
Chương 142 Chương 143 Chương 144
Chương 145 Chương 146 Chương 147
Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương 151 Chương 152 Chương 153
Chương 154 Chương 155 Chương 156
Chương 157 Chương 158 Chương 159
Chương 160 Chương 161 Chương 162
Chương 163 Chương 164 Chương 165
Chương 166 Chương 167 Chương 168
Chương 169 Chương 170 Chương 171
Chương 172 Chương 173 Chương 174
Chương 175 Chương 176 Chương 177
Chương 178 Chương 179 Chương 180
Chương 181 Chương 182 Chương 183
Chương 184 Chương 185 Chương 186
Chương 187 Chương 188 Chương 189
Chương 190 Chương 191 Chương 192
Chương 193 Chương 194 Chương 195
Chương 196 Chương 197 Chương 198
Chương 199 Chương 200 Chương 201
Chương 202 Chương 203 Chương 204
Chương 205 Chương 206 Chương 207
Chương 208 Chương 209 Chương 210
Chương 211 Chương 212 Chương 213
Chương 214 Chương 215 Chương 216
Chương 217 Chương 218 Chương 219
Chương 220 Chương 221 Chương 222
Chương 223 Chương 224 Chương 225
Chương 226 Chương 227 Chương 228
Chương 229 Chương 230 Chương 231
Chương 232 Chương 233 Chương 234
Chương 235 Chương 236 Chương 237
Chương 238 Chương 239 Chương 240
Chương 241 Chương 242 Chương 243
Chương 244 Chương 245 Chương 246
Chương 247 Chương 248 Chương 249
Chương 250 Chương 251 Chương 252
Chương 253 Chương 254 Chương 255
Chương 256 Chương 257 Chương 258
Chương 259 Chương 260 Chương 261
Chương 262 Chương 263 Chương 264
Chương 265 Chương 266 Chương 267
Chương 268 Chương 269 Chương 270
Chương 271 Chương 272 Chương 273
Chương 274 Chương 275 Chương 276
Chương 277 Chương 278 Chương 279
Chương 280 Chương 281 Chương 282
Chương 283 Chương 284 Chương 285
Chương 286 Chương 287 Chương 288
Chương 289 Chương 290 Chương 291
Chương 292 Chương 293 Chương 294
Chương 295 Chương 296 Chương 297
Chương 298 Chương 299 Chương 300
Chương 301 Chương 302 Chương 303
Chương 304 Chương 305 Chương 306
Chương 307 Chương 308 Chương 309
Chương 310 Chương 311 Chương 312
Chương 313 Chương 314 Chương 315
Chương 316 Chương 317 Chương 318
Chương 319 Chương 320 Chương 321
Chương 322 Chương 323 Chương 324
Chương 325 Chương 326 Chương 327
Chương 328 Chương 329 Chương 330
Chương 331 Chương 332 Chương 333
Chương 334 Chương 335 Chương 336
Chương 337 Chương 338 Chương 339
Chương 340 Chương 341 Chương 342
Chương 343 Chương 344 Chương 345
Chương 346 Chương 347 Chương 348
Chương 349 Chương 350 Chương 351
Chương 352 Chương 353 Chương 354
Chương 355 Chương 356 Chương 357
Chương 358 Chương 359 Chương 360
Chương 361 Chương 362 Chương 363
Chương 364 Chương 365 Chương 366
Chương 367 Chương 368 Chương 369
Chương 370 Chương 371 Chương 372
Chương 373 Chương 374 Chương 375
Chương 376 Chương 377 Chương 378
Chương 379 Chương 380 Chương 381
Chương 382 Chương 383 Chương 384
Chương 385 Chương 386 Chương 387
Chương 388 Chương 389 Chương 390
Chương 391 Chương 392 Chương 393
Chương 394 Chương 395 Chương 396
Chương 397 Chương 398 Chương 399
Chương 400 Chương 401 Chương 402
Chương 403 Chương 404 Chương 405
Chương 406 Chương 407 Chương 408
Chương 409 Chương 410 Chương 411
Chương 412 Chương 413 Chương 414
Chương 415 Chương 416 Chương 417
Chương 418 Chương 419 Chương 420
Chương 421 Chương 422 Chương 423
Chương 424 Chương 425 Chương 426
Chương 427 Chương 428 Chương 429
Chương 430 Chương 431 Chương 432
Chương 433 Chương 434 Chương 435
Chương 436 Chương 437 Chương 438
Chương 439 Chương 440 Chương 441
Chương 442 Chương 443 Chương 444
Chương 445 Chương 446 Chương 447
Chương 448 Chương 449 Chương 450
Chương 451 Chương 452 Chương 453
Chương 454 Chương 455 Chương 456
Chương 457 Chương 458 Chương 459
Chương 460 Chương 461 Chương 462
Chương 463 Chương 464 Chương 465
Chương 466 Chương 467 Chương 468
Chương 469 Chương 470 Chương 471
Chương 472 Chương 473 Chương 474
Chương 475 Chương 476 Chương 477
Chương 478 Chương 479 Chương 480
Chương 481 Chương 482 Chương 483
Chương 484 Chương 485 Chương 486


Advertisemen

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
© Copyright 2017 Audio Truyện - All Rights Reserved - Created By BLAGIOKE Diberdayakan oleh Blogger